Spiller du meget online kasino, oddser du meget eller oplever du at spil er det eneste du tænker på eller ønsker at lave? Så har du måske et problematisk forhold til spil og er i farezonen for at blive ludoman.

Stopspillet.dk er en instans af Spillemyndigheden som har til formål at hjælpe spilleafhængige og personer med et dårligt forhold til spil med penge. Stopspillet.dk er blot en af flere instanser og værktøjer som er udarbejdet af Spillemyndigheden og er et sted hvor du kan finde råd og vejledning hvis du er i tvivl om du har sunde eller usunde spillevaner eller hvis du ved at du har problemer med spil.

10 tegn på ludomani

Der er mange tegn på ludomani og ikke to ludomaner er ens, dog er der mange kendetegn som går igen hos de fleste ludomaner, derfor har vi indsamlet nogle af de 10 hyppigste tegn på ludomani her:

 1. Tilpasser sit liv efter at kunne spille
 2. Lyver og kommer med undskyldninger
 3. Fortæller kun om sine gevinster og ikke tab
 4. Har voldsomme humørsvingninger
 5. Isolerer sig og dropper fritidsaktiviteter
 6. Opfører sig stresset eller rastløs
 7. Være oppe om natten for at spille
 8. Er fraværende mentalt
 9. Bruger spil for at flygte fra den virkelige verden
 10. Begynder at låne penge for at kunne spille

Test om du har et problematisk forhold til spil

Hos StopSpillet.dk har de udarbejdet en enkel og hurtig test som du kan tage, for at finde ud af om du har et problematisk forhold til spil. Testen består af 9 spørgsmål som omhandler spilvaner. Du skal ikke indtaste nogen af dine oplysninger og det er kun dig som ser resultatet, alle i Danmark kan tage testen som findes på forsiden på Stopspillet.dk.

Testens spørgsmål:

 1. Er du stærkt optaget af spil eller måder at skaffe penge til spil?
 2. Har du oplevet et behov for at spille om større pengebeløb, for at opnå den samme spænding?
 3. Har du haft gentagne og fejlslagne forsøg på at stoppe eller kontrollere dit spil?
 4. Bliver du rastløs eller irritabel, når du forsøger at stoppe eller kontrollere dit spil?
 5. Spiller du for at undgå negative følelser eller problemer?
 6. Vender du ofte tilbage en anden dag for at genvinde tab?
 7. Har du løjet overfor familie og venner om omfanget af dit spil?
 8. Har du mistet eller bragt familierelationer, job eller uddannelse i fare på grund af dit spil?
 9. Er du afhængig af andre for at finansiere dit spil eller betale spillegæld?

Når du har svaret på alle spørgsmålene i testen, vil få du et resultat, som kan være:

1

Testen peger på, at du kan have en spilafhængighed. Du opfordres til at tage kontakt til StopSpillet på 70 22 28 25, hvor vi kan hjælpe dig med afklaring og sammen finde ud af eventuelle videre tiltag.

Eller

2

Testen peger på, at du kan være i risiko for at udvikle et problem med spil. Du bør derfor være opmærksom på, om dine spillevaner ændrer sig. Er du i tvivl og har brug for vejledning, er du velkommen til at tage kontakt til StopSpillet på 70 22 28 25.

Eller

3

Testen peger på, at du ikke har et problem med spil. Er du nysgerrig på mere viden om ansvarligt spil, er du velkommen til at tage kontakt til StopSpillet på 70 22 28 25.

Hvis du får svarresultat nr. 1 eller nr. 2, så anbefaler vi, på lige linje med Stopspillet.dk, at du tager kontakt med Stopspillet på telefon 70 22 28 25, for at få den rette hjælp og vejledning.

Hvad er en ludoman?

En ludoman er en person, der er afhængig af spil. Ludomania, eller spilafhængighed, er et alvorligt problem, der kan få alvorlige negative konsekvenser for en persons liv, herunder økonomiske problemer, problemer i relationer og mentale udfordringer. Personer med spilafhængighed kan føle en ukontrollerbar trang til at spille, selv når de ved, at det skader dem selv eller andre. De kan bruge uforholdsmæssigt meget tid og penge på spilaktiviteter, og kan fortsætte med at spille, selv når det skaber økonomiske eller personlige problemer. Hvis du eller nogen, du kender, har problemer med spilafhængighed, er det vigtigt at søge hjælp. Der er ressourcer tilgængelige, såsom støttegrupper og terapi, der kan hjælpe folk med at overvinde deres afhængighed og genvinde kontrol over deres liv.

Hvad betyder ludoman?

Ludoman er et ord, der stammer fra det græske ludus, der betyder “leg” eller “spil”. Det bruges til at betegne en person, der er afhængig af spil. Det er almindeligvis forbundet med ludomania, eller spilafhængighed, som er en alvorlig psykisk lidelse, der kan få alvorlige negative konsekvenser for en persons liv. Personer med spilafhængighed kan føle en ukontrollerbar trang til at spille, selv når de ved, at det skader dem selv eller andre. De kan bruge uforholdsmæssigt meget tid og penge på spilaktiviteter, og kan fortsætte med at spille, selv når det skaber økonomiske eller personlige problemer. Hvis du eller nogen, du kender, har problemer med spilafhængighed, er det vigtigt at søge hjælp. Der er ressourcer tilgængelige, såsom støttegrupper og terapi, der kan hjælpe folk med at overvinde deres afhængighed og genvinde kontrol over deres liv.

Hvornår er man ludoman?

Der er ingen faste regler for, hvornår man kan kategoriseres som ludoman, da det afhænger af en række faktorer, herunder den enkeltes personlighed, livssituation og forhold til spil. Nogle mennesker kan spille på spil uden at have negative konsekvenser, mens andre kan udvikle en afhængighed, selvom de kun spiller lejlighedsvis.

Hvis du er bekymret for, om du eller nogen du kender er ludoman, kan det være en god idé at søge professionel rådgivning. Der findes flere organisationer, der tilbyder støtte til mennesker, der kæmper med spilafhængighed, og der er også mulighed for at få behandling på en række behandlingssteder.

Et enkelt, hurtigt og effektiv greb du kan tage eller få en pårørende med spilleproblemer til at tage er, at tilmelde sig ROFUS (Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere). ROFUS er et frivilligt register og værktøj der gør at du ikke kan spille på danske spiludbydere som eksempelvis danske casino sider eller betting sider.

Hvordan hjælper man en ludoman?

Der er flere ting, du kan gøre, hvis du ønsker at hjælpe en person, der kæmper med spilafhængighed. Her er nogle forslag:

 1. Tilbyd støtte og opbakning: Det er ofte svært for en ludoman at indrømme, at de har et problem, og de kan føle sig ensomme og isolerede. Derfor kan det være vigtigt at tilbyde støtte og opbakning og være en lytter, når den pågældende har brug for at tale om deres følelser og tanker.
 2. Rådgiv om professionel hjælp: Der findes mange organisationer, der tilbyder støtte og behandling til mennesker, der kæmper med spilafhængighed. Det kan være en god idé at rådgive den pågældende om at søge professionel hjælp, hvis de ønsker at stoppe med at spille.
 3. Fjern muligheden for at spille: Det kan være en god idé at fjerne alle spilrelaterede ting fra hjemmet, såsom spillekonsoller, kort og andre spil, så der ikke er mulighed for at spille. Det kan også være nødvendigt at begrænse adgangen til online spil og spilleautomater.
 4. Gør det klart, at du vil hjælpe: Lad den pågældende vide, at du er der for at hjælpe og støtte dem, og at du vil gøre alt, hvad du kan, for at hjælpe dem med at overkomme deres afhængighed.

Det er vigtigt at huske, at spilafhængighed er en alvorlig lidelse, og at det kan være svært at tackle alene. Derfor er det ofte nødvendigt at søge professionel hjælp for at få den bedst mulige behandling.