Spiller du meget online kasino, oddser du meget eller oplever du at spil er det eneste du tænker på eller ønsker at lave? Så har du måske et problematisk forhold til spil og er i farezonen for at blive ludoman.

Stopspillet.dk er en instans af Spillemyndigheden som har til formål at hjælpe spilleafhængige og personer med et dårligt forhold til spil med penge. Stopspillet.dk er blot en af flere instanser og værktøjer som er udarbejdet af Spillemyndigheden og er et sted hvor du kan finde råd og vejledning hvis du er i tvivl om du har sunde eller usunde spillevaner eller hvis du ved at du har problemer med spil.

10 tegn på ludomani

Der er mange tegn på ludomani og ikke to ludomaner er ens, dog er der mange kendetegn som går igen hos de fleste ludomaner, derfor har vi indsamlet nogle af de 10 hyppigste tegn på ludomani her:

 1. Tilpasser sit liv efter at kunne spille
 2. Lyver og kommer med undskyldninger
 3. Fortæller kun om sine gevinster og ikke tab
 4. Har voldsomme humørsvingninger
 5. Isolerer sig og dropper fritidsaktiviteter
 6. Opfører sig stresset eller rastløs
 7. Være oppe om natten for at spille
 8. Er fraværende mentalt
 9. Bruger spil for at flygte fra den virkelige verden
 10. Begynder at låne penge for at kunne spille

Test om du har et problematisk forhold til spil

Hos StopSpillet.dk har de udarbejdet en enkel og hurtig test som du kan tage, for at finde ud af om du har et problematisk forhold til spil. Testen består af 9 spørgsmål som omhandler spilvaner. Du skal ikke indtaste nogen af dine oplysninger og det er kun dig som ser resultatet, alle i Danmark kan tage testen som findes på forsiden på Stopspillet.dk.

Testens spørgsmål:

 1. Er du stærkt optaget af spil eller måder at skaffe penge til spil?
 2. Har du oplevet et behov for at spille om større pengebeløb, for at opnå den samme spænding?
 3. Har du haft gentagne og fejlslagne forsøg på at stoppe eller kontrollere dit spil?
 4. Bliver du rastløs eller irritabel, når du forsøger at stoppe eller kontrollere dit spil?
 5. Spiller du for at undgå negative følelser eller problemer?
 6. Vender du ofte tilbage en anden dag for at genvinde tab?
 7. Har du løjet overfor familie og venner om omfanget af dit spil?
 8. Har du mistet eller bragt familierelationer, job eller uddannelse i fare på grund af dit spil?
 9. Er du afhængig af andre for at finansiere dit spil eller betale spillegæld?

Når du har svaret på alle spørgsmålene i testen, vil få du et resultat, som kan være:

1

Testen peger på, at du kan have en spilafhængighed. Du opfordres til at tage kontakt til StopSpillet på 70 22 28 25, hvor vi kan hjælpe dig med afklaring og sammen finde ud af eventuelle videre tiltag.

Eller

2

Testen peger på, at du kan være i risiko for at udvikle et problem med spil. Du bør derfor være opmærksom på, om dine spillevaner ændrer sig. Er du i tvivl og har brug for vejledning, er du velkommen til at tage kontakt til StopSpillet på 70 22 28 25.

Eller

3

Testen peger på, at du ikke har et problem med spil. Er du nysgerrig på mere viden om ansvarligt spil, er du velkommen til at tage kontakt til StopSpillet på 70 22 28 25.

Hvis du får svarresultat nr. 1 eller nr. 2, så anbefaler vi, på lige linje med Stopspillet.dk, at du tager kontakt med Stopspillet på telefon 70 22 28 25, for at få den rette hjælp og vejledning.

Hvad er en ludoman?

A

Hvad betyder ludoman?

A

Hvornår er man ludoman?

A

Hvordan hjælper man en ludoman?

A